Slik vil de skape en bedre start for babyer og foreldre

I prosjektet «God start for små i nord» skal forskere se nærmere på den psykiske helsen til foreldre og babyer.

PROSJEKT: Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt og Catharina E.A. Wang jobber med forskningsprosjektet «God start for små i nord». 

pluss

Allerede er det mellom 80 og 90 familier som har meldt seg på studien som er i regi av UiT–Norges arktiske universitet. De fleste er rekruttert gjennom jordmortjenesten, men fortsatt er det mulig å melde seg på.