Remiks beskyldes for å motta ulovlig offentlig støtte

Norsk Industri mener Remiks Næring AS får for mye betalt for å samle avfall fra kommunale bygg og institusjoner, og har klaget Norge inn for ESA.

KLAGE: Norsk Industri mener Remiks Næring AS får for mye penger for å samle avfall fra kommunale bygg og institusjoner. 

pluss

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, som representerer om lag 2.450 selskaper og 130.000 arbeidstakere, har klaget inn Norge for EFTAs overvåkingsorgan (ESA). De mener Remiks Næring AS kan ha fått ulovlig offentlig støtte.