Åsgårdmarka

Fylkets byggsjef tordner mot kommunal utsettelse av plan for 450 boliger

Bygg- og eiendomssjef Jan Inge Hille har problemer med å forstå kommunestyrets begrunnelse for å usette boligprosjektet i Åsgårdmarka, etter flere års planlegging.

KRITISK: Bygg- og eiendomssjef Jan Inge Hille reagerer sterkt på kommunestyrets utsettelse av boligprosjektet med 455 boliger i Åsgårdmarka, overfor Åsgård sykehus. 

pluss

Flertallet i kommunestyret vedtok i sitt siste møte å utsette reguleringsplanen for 455 boenheter på Åsgårdeiendommen. Utsettelsen begrunnes med at den nye arealdelen til kommuneplanen må behandles først, og at utbyggingen skal ses i sammenheng med fastsetting av markagrensa.