Her blir det dobbelt så dyrt å få parkeringsbot

Til neste år blir det billigere å få bot på en rekke parkeringsplasser i byen. På andre parkeringsplasser blir det samtidig langt dyrere...

  Foto: Marius Hansen

pluss

1. januar 2017 trer nye parkeringsforskrifter i kraft, noe som blant annet betyr at det innføres et felles regelverk for private og kommunale parkeringsselskap.