Vil stoppe byggingen av 470 nye boliger her

Flere grunneiere krever at Bonords planer for 470 boliger i Øvre Kroken utsettes eller oppheves inntil de har blitt enige om grunnavståelse.

planstopp: Her i Øvre Kroken har Bonord planer om å bygge 470 boenheter og en barnehage. Nå vil grunneiere stoppe planene.Illustrasjon: Asplan Viak 

pluss

– Vi hadde en avtale med Bonord om overdragelse av eiendom, men den gikk ut 1. september. Bonord har ikke fornyet avtalen og dermed har vi ingen avtale. De skulle kjøpe arealene de trengte for å bygge, sier Henry Olsen, en av grunneierne som blir berørt av boligplanene.