Nybygg til Tromsø Museum

Vil ha flere tomtevalg

Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg og UiT vurdere om det er flere tomtealternativ til Tromsø Museums nybygg enn de fire som allerede foreligger.

mulighet: Dette er en illustrasjon som viser hvordan Tromsø Museum–Universitetsmuseet plassert på Mack-tomta kan bli seende ut.   Foto: Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur

pluss

Kunnskapsdepartementet gir nå Statsbygg i oppdrag å starte arbeidet med et skisseprosjekt for Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Samtidig ber departementet Statsbygg og universitetet vurdere om det finnes ytterligere aktuelle tomtealternativ i sentrum av Tromsø.