Aarbakke (Ap) og Bøe (H) har droppet halvparten formannskapsmøtene

Kommuneloven sier at politikerne er pliktig å møte i formannskapet. Likevel dropper enkelte representanter flere møter, samtidig som de hever full lønn.
pluss

RÅDHUSET: iTromsø har gått gjennom møteprotokollen for formannskapsmøtene, og funnet ut at det er stort sprik i hvor flink representantene er til å møte. Varaordfører Jarle Aarbakke (Ap) er formannskapets «versting», og har droppet seks av ti avholdte møter. Erlend Svardal Bøe (H) kommer heller ikke godt ut, med 40 prosent forfall.