Krever strakstiltak i trafikken: Ser du denne fotgjengeren?

Trafikksikkerheten på Berg må bedres umiddelbart, mener Innlandet utviklingslag. Torsdag var kommunen på befaring – og det gjorde sterke inntrykk.

BORTE: Her har man problemer å i det hele tatt se barnevognen. Du kan så vidt skimte kvinnens hvite lue ved den fremste bilen. Foto: Privat 

pluss

BERG: Beboerne på Innlandsveien inne på Berg beskriver selv bosituasjonen sin som idyllisk. Med mindre de må benytte seg av hovedveien.