Vil ha forbud mot kasting av mat

Slike containere med matavfall fra butikker vil Framtiden i våre hender ha forbud mot. I stedet for at maten kastes, vil de etablere matsentraler.

Representativ: Ivar Sture Handeland (til venstre) og Svein Gunnar Karlstrøm titter inne i en tilfeldig matcontainer.– Denne er ganske representativ, verken verre eller bedre enn andre, sier Karlstrøm. 

pluss

Norske butikker kaster hvert år 68.000 tonn spiselig mat, i tillegg kaster store matprodusenter 60.000 tonn. Maten som kastes i Norge årlig er nok til å brødfø 850.000 mennesker. Hvert minutt kaster norske butikker 54 brød. Hvert sekund kaster de et halvt kilo kjøtt.