Hvalsafaribåter blokkerer for nødsamtaler

Samtaler mellom førere av båter på hvalsafari kan i verste fall føre til at nødsignaler ikke kommer gjennom til rette instans.

BLOKKERER: Førere av båter på hvalsafari blokkerer nødkanalen når de kommuniserer med hverandre på kanal 16. Illustrasjonsfoto: Ronald Johansen 

pluss

Else Johansen, radiooperatør ved Radio Bodø, bekrefter at de til stadighet får inn samtaler som ikke hører hjemme på kanal 16. Kanalen skal utelukkende benyttes til nødkalling og mayday-meldinger.