Her får gående, syklende og kjørende sin egen vei

Allerede til våren skal adskilt gangvei, sykkelvei og bilvei være påbegynt på Strandveien.

TRANGT: Nå deler alle farende samme vei. Gjert-Henrik Vedeler, prosjektleder for Sykkelbyen Tromsø, jobber for at alle får hver sin på Strandveien. 

pluss

STRANDVEIEN: Sykkelbyen Tromsø har store ambisjoner for infrastrukturen i kommunen.