– Johansen inntar en formynderholdning

Tidligere helsebyråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) reagerer med vantro på de rødes forslag om stans i privatisering av hjemmetjenesten.

Helsebyråd: I hans tid som helsebyråd ble ordningen med utlysning av hjemmetjenester på anbud innført. Nå er Kristoffer Kanestrøm opprørt over forslaget om å stoppe nye utlysninger. 

pluss

Tromsø: Ordningen med fritt brukervalg i hjemmetjenesten ble innført da Kristoffer Kanestrøm var helsebyråd for konstellasjonen Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre.