En lekk båt kan sette stopper for 64 år gammel tradisjon

Roregattaen har blitt arrangert årlig i Tromsø siden 1952. Nå kan neste års regatta derimot være truet.
pluss

Herrebåten, som er over 90 år, har nemlig gått lekk og kan ikke lenger benyttes.