Bjerkaker Sjøpark

Første byggetrinn for ny bydel

Det blir kort vei til sjø og strand for beboerne på Bjerkaker Sjøpark. Nå legges de første leilighetene ut for salg i det som blir en helt ny bydel ved Strandveien.
pluss

Boligprosjektet som har fått navnet Bjerkaker Sjøpark vil fullt utbygd bestå av rundt 300 leiligheter. I første omgang legges nå 71 leiligheter ut for salg i et prosjekt som er starten på en storstilt utbygging av hele Lanesbukt, området mellom Strandkanten og Bjerkakerstrand.