Flere klager på oppgjør fra Pasientreiser UNN, men svært få får medhold

Antall klager på Pasientreiser UNN har økt dramatisk det siste året.
pluss

Fylkeslege Svein Steinert opplyser at han i fjor fikk 27 saker oversendt. Av disse ble 24 stadfestet – det vil si at pasienten ikke fikk medhold i klagen. Hittil i år er antallet økt til 55. Bare fem har endt med at pasienten kom bedre ut enn det Pasientreiser konkluderte med.