Streikende har fått full «lønn» i to og et halvt år: – Helt nødvendig for oss

Norsk Transportarbeiderforbund utbetaler månedlig to millioner kroner til streikende havnearbeidere.

STREIKER: Geir Ingebrigtsen, leder for Tromsø losse- og lasteforening, er en av de 12 havnearbeiderne i Tromsø som i to og et halvt år har fått sine tapte lønnsinntekter dekket av Norsk transportarbeiderforening. 

pluss

Det har vært steile fronter mellom partene havnearbeiderstreiken i tre år. Sjøstriden munner ut i at havnearbeiderne krever fortrinnsrett til losse- og lastearbeid i henhold til ILO-konvensjon 137, som er innarbeidet i deres tariffavtale. Dette for å hindre sosial dumping og bruk av billig utenlandsk arbeidskraft i havnearbeidet.