Bompenger i Tromsø

Avventende bydelsråd

Det er foreslått å dele inn byen i syv forskjellige bompengesoner. Folk i bydelene er avventende til effektene.

AVVENTENDE: John Pedersen i Tromsdalen bydelsråd. Arkivfoto 

pluss

Blant innbyggerne i bydelene tar man imidlertid planene med stor ro – i hvert fall om man skal tolke responsen fra de forskjellige bydelsrådene.