Har fått inn over 2.000 gaver!

Bymisjonen ønsker å takke for alle de sjenerøse julegavebidragene de har fått. Men har nå fått nok bidrag for i år.

NOK JU­LE­GA­VER: By­mi­sjo­nen er utro­lig takk­nem­lig for alle bi­dra­ge­ne de har fått inn i form av ju­le­ga­ver, men øns­ker nå å set­ter strek for inn­le­ve­rin­gen sier dag­lig le­der Ann Ka­ri­na Sog­ge. Foto: Ro­nald Johansen 

pluss

Kirkens Bymisjon har fått inn rundt 2.000 julegaver i år.