Langsundforbindelsen kan bli 200 millioner kroner dyrere

Vegdirektoratet avslår søknaden om å fravike reglene for stigning/fall i den undersjøiske tunnelen mellom Ringvassøya og Reinøya. Det kan bety en lengre og mye dyrere tunnel, i verste fall skrinlegging av Langsundforbindelsen.

tunnelavslag: Her under Langsundet skal det bygges en nesten tre kilometer lang tunnel. Nå har Vegdirektoratet sagt ned til å fravike fra stigningsgraden på fem prosent. Foto: Ronald Johansen 

pluss

– Vi får ikke lov til å bygge Langsundforbindelsen med åtte prosents stigning/fall, men fem prosent som er i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.