Mener planene for «Nordlyskvartalet» er for utfordrende

Byutvikling mener de foreløpige skissene for Nordlyskvartalet utfordrer gjeldende sentrumsplan på flere punkter.

NORDLYSKVARTALET: Slik er de foreløpige planene for Nordlyskvartalet ut.   Foto: 70 Grader Nord Arkitektur

pluss