Nobina krever bedre forhold på Kvaløya

Driftssjef Magnar Nilssen i Nobina ber kommunen om å utbedre forholdene for busser i Niseveien på Kvaløysletta.

nobina-krav: Magnar Nilssen i Nobina vil ha utbedret bussforholdene i Niseveien. 

pluss

Grunnen til ønsket er økt hyppighet av busser til og fra Kvaløya fra nyttår.