Kjøper og selger oppdrettslaks – støtter opprør mot oppdrett

Karl Alberth Hansen (50) har slått seg stort opp på kjøp og salg av fisk og skalldyr, inkludert oppdrettslaks. Det til tross, opprett i Ullsfjorden vil han ikke ha noe av og støtter motstanderne.

fiskehandler: Daglig leder Karl-Alberth Hansen i Karl’s Fisk og Skalldyr kjøper og selger både torsk og oppdrettslaks, men når det er snakk om oppdrett i Ullsfjorden, mener han torsken må gis forrang. 

pluss

– Jeg er ikke imot opprett, det er en næring som har kommet for å bli. Oppdrett må imidlertid ikke skje på bekostning av fiskerinæringen, som har drevet i flere hundre år, sier daglig leder Karl Alberth Hansen i Karl’s Fisk og Skalldyr AS.