Fant dyrekadaver ved brønn: Nå må velforeninga sikre rent vann

Mattilsynet har pålagt Movikfeltet Velforening å sikre vannforsyningen til en rekke husstander i området.

KADAVERDEPONI: I denne dungen ble det funnet en rekke saue- og oksekadavre i fjor høst. Dungen ligger bare noen få meter fra en av brønnene som forsyner Movikafeltet med vann. 

FJERNET: Kadavrene er i ettertid blitt fjernet og sendt til destruksjon, men det er fortsatt forurenset vann i drikkevannskildene i nærheten. 

IKKE KOMMUNEVANN: VA-sjef Geir Helø kan ikke love beboerne i Movika-feltet kommunalt vann med det første. – Vi legger vannledninger i henhold til kommunedelplanen som er vedtatt – og den legger ikke opp til flere boliger i Movika. 

pluss

Dette på bakgrunn av forurenset vann i tre vannkummer.

Det er funnet spor av bakterier i vannet – bakterier som kommer i drenering fra naboeiendommen der det drives med landbruk.

– Vi har fått pålegg fra Mattilsynet om å rense vannet – noe vi selvfølgelig er innstilt på å gjøre, sier leder i Movikfeltet velforening, Odd Karl Bertheussen til iTromsø.

Frist til neste høst

Mattilsynet har gitt velforeningen frist til neste høst med å sikre rent og desinfisert vann.

Pålegget er et resultat av en sak som har rullet og gått i halvannet år.

– Det begynte i 2015 da det ble endret drift på naboeiendommen fra sauehold til okser. Etter det ble det funnet bakterier i vannet, sier.

Fant kadaver

I fjor høst ble det også funnet et kadaverdeponi på eiendommen – men saue- og oksekadavrene som ble funnet da er fjernet av bonden som eide dem.

– Han ble pålagt å fjerne de døde dyrene og få dem kjørt til destruering – og det har han gjort, sier Bertheussen.

Det er snakk om tre brønner som forsyner Movikafeltet med vann. Trolig må disse flyttes.

Gamle brønner

– De ble etablert for 40 år siden, og mye av massene rundt må skiftes ut dersom vi ikke flytter dem, sier Bertheussen.

Han har dog et håp om at velforeningen skal slippe å ta kostnaden med å flytte brønnene og rense vannet.

– Vi har bedt kommunen om at vi skal få kommunalt vann hit ut. Nå skal de bygge gang- og sykkelvei fra Skjelnan og nordover – da burde de legge vannledninger under veien som vil gå bare 300 meter fra husene våre, sier Bertheussen.

Neppe kommunalt vann

Dette vil imidlertid ikke skje med det første, ifølge kommunen.

Vann- og avløpssjef Geir Helø slår kaldt vann i blodet til velforeningslederen.

– Vi har ikke planer om det. Vi følger nemlig den vedtatte kommunedelplanen i vår virksomhet, og dagens boligbyggestrategi tilsier ikke at vi skal dra ledninger til Movika, sier Helø.

Han viser til at rådende politikk om fortetting og bydelssenter.

– Vi må følge det politikerne har bestemt, og det er ikke rom for å dra ledninger til områder der det ikke legges opp til mer boligbygging, sier Helø.

Blitt lovet vann i 40 år

Dette mener Bertheussen er et skikkelig bomskudd fra kommunen.

– De har dratt vann fram til Skjelnan, og det å dra vann fram til oss burde være naturlig når de likevel skal grave opp grunnen for å bygge gang- og sykkelvei, sier han.

Dessuten mener han at kommunen i en årrekke har forespeilet beboerne i Movikafeltet kommunalt vann.

– Da feltet ble etablert for 40 år siden fikk vi beskjed om at vi kunne forvente oss vann i løpet av ti år. Etter den tid så har kommunen skjøvet på løftene sine, sier en oppgitt velforeningsleder.

Beboerne har tatt advokat

Saken har fått en ytterligere utvikling i og med at flere av beboerne i Movika-feltet har tatt advokat for å sikre at vannforsyningen til området blir sikret.

I et brev til kommunen skriver advokat Birger Meyer Gjerdrum: "(Vil) kommunen som forurensningsmyndighet foreta seg noe i anledning saken, herunder om det vil iverksettes tiltak og eventuelt hvilke tiltak dette omfatter".