Får ansvaret for dyrevelferden i Troms de neste fire årene

Mattilsynet har oppnevnt dyrevernnemnd for Troms og Svalbard for perioden 2017–2020.

FIRE ÅRSPERIODE: Mattilsynet oppnevnes som dyrevernnemnd for Troms og Svalbard for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020. 

pluss

Dyrevernnemder oppnevnes og samarbeider med Mattilsynet for å sikre lekmannsskjønnet i dyrevelferdsarbeid.