Eiendomsoverdragelser desember 2016

Følgende eiendommer i Tromsø ble kjøpt og solgt i forrige måned.
pluss

Bjerkaker

Balsfjordvinden 44 seksjon 9 (gnr: 119, bnr: 3870) er overdratt fra Annbjørg Marie Berntsen Tretten og Karstein Tretten til Annbjørg Marie Berntsen Tretten (2016-12-19).