Kirkevergen får munnkurv om nytt nøytralt seremonirom

Det er gått ut bud fra administrasjonssjefen om at kirkevergen i kommunen ikke skal få uttale seg om det nye seremonirommet på krematoriet.

KIRKEVERGE: Nils Opsahl (til venstre), her i det nye seremonirommet på krematoriet, får ikke lenger uttale seg om forhold gjeldende det livssynsnøytrale rommet. Til høyre krematorie- og gravlundssjef, Pål Thomas Berg. Foto: Tom Benjaminsen 

pluss

– Det er fattet vedtak i kommunestyret om at driften av det nye krematoriet og det livssynsnøytrale seremonirommet skal holdes adskilt.