Havnearbeiderne etter streikenederlaget

– Vi har barrikadert, demonstrert og blitt arrestert - men alt var forgjeves

I tre år har havnearbeiderne vært i sympatistreik. En streik de ikke har bedt om, men som Transportarbeiderforbundet har tatt de ut i.
pluss

Mandag møttes havnearbeiderne for første gang, etter beskjeden om at forbundet avslutter streiken. De skal diskutere veien videre, og stemningen er mildt sagt trykket. Eller med ordene til Tore Ingebrigtsen (53):