Åpner matsentral: – Cirka 800 barn er fattige i Tromsø

Etableringen av en matsentral i Tromsø er forsinket, i mangel på egnede lokaler. Arbeidet er allikevel godt i gang.

MATSENTRAL: Geir Arne Skogeng Nordstrand er prosjektleder for Tromsø Matsentral, som foreløpig mangler både lokaler og tilstrekkelig kjølekapasitet. 

pluss

Prosjektleder for den frivillige organisasjonen Tromsø Matsentral, Geir Arne Skogeng Nordstrand, har i dag base i gatemagasinet Virkelig sine lokaler. Nordstrand bruker allikevel mesteparten av tiden i sin privatbil, som han bruker til å hente overskuddsmat fra lokale butikker.