Kraftig nedgang i fraværet etter nye omstridte regler

Fraværet i de videregående skolene har gått ned med 25 prosent etter at de nye fraværsreglene ble innført i fjor høst.

Tør ikke være bor­te fra sko­len: Elev­råds­le­der, Sa­rah Solheim, for­tel­ler at ele­ve­ne kom­mer syke på sko­len og smit­ter hver­and­re. Foto: Jenny Ovlien Frisholm 

pluss

– Vi håper dette skal forhindre frafall i skolen, sier fylkesutdanningssjef i Troms, Sedolf Slettli.