Krever 5,4 milliarder kroner til skredsikring av veier i Troms

Den notorisk rasutsatte Holmbuktura i Ullsfjord har vært stengt av og på den siste uken, og beboerne venter bare på neste snøskred. Nå får de støtte fra Troms fylkeskommune som endelig vil gå inn for å skredsikre strekningen.

VIL HA SKREDSIKRING INN I NTP: Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), på vegne av Troms fylkeskommune og de ni andre fylkeskommunen som inngår i Nasjonal rassikringsgruppe, krever at regjeringen setter av to milliarder årlig i den neste perioden til Nasjonal Transportplan til ras- og skredsikring av fylkes- og riksveier. Foto: Rune Ottarsen 

pluss

Hver vinter går det flere store skred i den berykta Holmbuktura på fylkesvei 293. Når et skred går blir beboerne på nordsiden av ura i Jøvik-området isolert. Beboerne har kjempet i rundt 40 år for å få skredsikret strekningen, og prislappen for det arbeidet har tidligere vært estimert til rundt 300 millioner kroner. Når Nasjonal Transportplan for 2018–2029 legges fram av regjeringen til påsken, kjemper fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms, sammen med de ni andre fylkeskommunen som inngår i Nasjonal rassikringsgruppe, for to milliarder kroner årlig til skredsikring av den utsatte veistrekningen.