Kommunen skulle øke antall lærere – nå frykter Utdanningsforbundet kutt

Kommuneadministrasjonen i Tromsø ber grunnskolene spare inn penger som følge av økning i blant annet spesialundervisning og elever med samisk morsmål.

REAGERER: Leder for Utdanningsforbundet i Tromsø, Grete Theodorsen, mener de burde ha blitt tatt med på drøfting av kommuneadministrasjonen. Begge foto: Ronald Johansen 

pluss

10. mars i fjor vedtok det daværende byrådet at Tromsø-skolene skulle styrkes med 40 ekstra lærerstillinger over en fireårsperiode.