Engelsk «mobbeprofessor» roser Tromsø-prosjekt

– Nettmobbing et økende problem

Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning på mobbing. Denne uka besøker Peter K. Smith Tromsø for å forelese og få et innblikk i lokal mobbeforskning.

FORSKER: Engelske Peter K. Smith nyter stor anerkjennelse for sin forskning på mobbing. Denne uka er han i Tromsø. Foto: Helge Skog 

pluss

Mobbing er et problem som befinner seg på den politiske agendaen både i Norge og sammenlignbare nasjoner. Temaet opptar foreldre og lærere, og tilfellene har ofte store konsekvenser for barn og unge.