LO-styret ber om arbeidsro

Ledelsen i LO i Tromsø ber nå om ekstern revisorhjelp for å avdekke omfanget av de økonomiske uklarhetene i regnskapene.

NESTLEDER: Kristine Larsen leder det sittende styret fram til årsmøtet i LO i Tromsø 15. mars. 

pluss

Det var tidligere denne uka at LO-ledelsen sendte ut en pressemelding der de fortalte om at det manglet 270.000 kroner i fagforeningens regnskap for de fire siste årene.