Vil leie seks kvadratmeter her for 5700 kroner i året

Kommunen ønsker å inngå leieavtale med Sparebanken Nord-Norge i forbindelse med plassering av en varmeveksler i Rødbanken.

Rødbanken  Foto: Knut Jenssen

pluss

Det gjøres i forbindelse med oppgraderingen av Storgata og Kirkeparken hvor det skal etableres et nytt anlegg for vannbåren varme.