Undrende til statsråd-signaler om Ullsfjordforbindelsen

Styrelederen i Ullsfjordforbindelsen er ikke helt sikker på hvordan han skal tolke samferdselsministerens uttalelser om Ullsfjordforbindelsen.

usikker: Styreleder Wiktor Sørensen i Ullsfjordforbindelsen AS er ikke sikker på hvordan han skal tolke samferdselsministerens utspill tirsdag. Foto: Arne Teigen 

pluss

Tirsdag slapp samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) nyheten om at det er flertall på Stortinget for ny E8 gjennom Ramfjord. På pressekonferansen kom det fram at Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen nordover blir gjenstand for en konseptvalgutredning (KVU).