– Det kan få katastrofale konsekvenser

Tromsø parkering og betjenter i Bypatruljen har intensivert arbeidet med å kontrollere byens gater for å hindre livsfarlige situasjoner.
pluss

Kontrollene den siste tiden har gått ut på å gjøre gårdseierne oppmerksomme på hvor farlig det kan være å la snø bli liggende på taket, og la istapper bli hengende fra takrennene over tid.