Advarer mot forurensningsfare ved nytt søppeldeponi i Kattfjord

Kommunen frykter forurensning fra det nye søppeldeponiet som Kvitebjørn Varme planlegger å bygge.

Kattfjord er en liten bygd på Sør-Kvaløya, omtrent fire mil fra Tromsø sentrum. Flere beboere her er imot vindmølleprosjektet som planlegges i området. 

pluss

– Deponiet vil ha en potensiell fare for forurensning ved avrenning fra deponiet til vassdrag og fjorden, og inntrenging av sigevann til grunnvann. Avbøtende tiltak og sikring må utredes for å vise hvordan dette skal forhindres og ses i sammenheng med et miljøoppfølgingsprogram.