Naturvernforbundet vil bevare Bymyra

INGEN TRÆR: Trærne langs promenaden på Prestvannet ble fjernet da arbeidet med demningen startet i 2015.  Foto: Ronald Johansen

pluss

Naturvernforbundet i Troms mener kommunen må vurdere konsekvensene av tiltak som skole, helse- og sosialformål på Bymyra, i forbindelse med innspill til den nye kommuneplanens arealdel.