Vern av Rystraumen møter motbør fra grunneier

«Som eier av eiendom som grenser mot foreslått verneområde i Rystraumen, har jeg ikke forståelse for at dette skal berøre privat eiendom».

VERN: Forslaget om vern av Rystraumen møter motstand. Foto: Tom Benjaminsen  Foto: Tom Benjaminsen

pluss

Det skriver en grunneier på Vikran i sin uttalelse til forslaget om at Rystraumen utpekes som et særegent område for Norskekysten.