– Vi har en pasientskadeordning som er på ville veier

Advokat Tore Leiros, som har jobbet med pasientskadesaker i 20 år, reagerer på praksisen Norsk pasientskadeerstatning har lagt seg på i pasientskadesaker. Han mener instruksen til medisinsk sakkyndige må endres.

KRITISK: Advokat Tore Leiros i advokatfirmaet Leiros & Olsen AS er kritisk til Norsk Pasientskadeerstatnings praksis i behandling av pasientskadesaker i forbindelse med bruk av sakkyndige. 

pluss

Det var innslaget på Dagsrevyen tirsdag, hvor barnelege Dag Bratland fortalte at han ble sensurert av Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Leiros reagerer på. Her kom det fram at da legen påpekte feil under pasientbehandlingen som var gjort av andre enn behandlende barnelege, for eksempel anestesilege eller sykepleier, ble det sensurert.