Avviser påstand om at NPE tier om feil

– Prinsippet om at den sakkyndige skal uttale seg innenfor sin egen spesialitet er viktig all den grunn vi i utredningen ellers kunne trå feil med hensyn til hva som er vanlig god behandling innen de ulike spesialitetene.

DIREKTØR: Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør for saksbehandlingsavdelingen i Norsk pasientskadeerstatning mener det er viktig at de sakkyndige gjør en grundig jobb. Foto: NPE 

pluss

Det skriver Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør for saksbehandlingsavdelingen i Norsk pasientskadeerstatning, i en epost. Hun viser til at medisinen etter hvert har blitt så avansert og spesialisert, at det ikke er mulig for en sakkyndig å ha oversikt over detaljene i hvordan pasientene skal behandles innen andre spesialistområder enn deres egne.