Så mange vil prosjektere park på Prostneset

pluss

Kommunen har fått inn tilbud fra syv tilbydere i forbindelse med Prostneset park, etter at fristen ble forlenget med en uke.