Byggesakssjef: - Denne sykkelparkeringen sperrer for utsikten

Byggesakssjefen ber i et brev til Per Knudsen Arkitektkontor AS at de vurderer andre steder for sykkelparkering enn mellom Polaria og Framsenteret, og viser til strandpromenaden som går mellom bygningene.

Foto: PKA Arkitekter 

pluss

– Plasseringen gjør denne passasjen smal med tanke på målsettingen som er å bevare den som en offentlig gangtrasé og et åpent rom med sikt til sjøen. Byggesakssjefen er derfor usikker på om dette er en egnet plassering av sykkelhuset, heter det i brevet.