Her vil byutviklingssjefen stanse gjennomgangstrafikk

Byutviklingssjef Mette Mohåg  Foto: Tom Benjaminsen

pluss

Byutviklingssjefen har vedtatt at Grønlandsveien blir omskiltet fra «gang- og sykkelvei» til «forbudt for motorvogn» etter problemer med gjennomgangstrafikk.