Her vil de åpne nytt utested

Bryggeri 13 har søkt om fast skjenkebevilling og ønsker og utvide tilbudet i lokalene sine i Skippergata.

PLANEN: Slik har bryggeriet sett for seg serveringsområde, med enkle vindusbåser i nordre del av lokalene i Skippergata 15.  Foto: Illustrasjon

pluss

Nordbyen kan få nok et skjenkested om kommunen gir Bryggeri 13 bevilling.