Kommunen tjener godt på Tromsø Parkering

Tromsø Parkering AS er godt fornøyd med resultatet for 2016.

ØKT: Tromsø Parkering AS økte inntektene med 5,7 millioner kroner.   Foto: Trond Tomassen

pluss

Tromsø Parkering AS hadde et resultat på 14,9 millioner kroner etter skatt i 2016. Det er de godt fornøyd med. Kommunen er eneeier og får et utbytte på 4,8 millioner kroner.