Kommunen etterlyser informasjon om asfaltfabrikk

Asfaltfabrikk: NCC etablerer seg i Tromsø.  Foto: Tor Heimdahl

pluss

Kommunen etterlyser i et brev til NCC redegjørelse for trafikkmengden for asfaltfabrikken på Olavsvern.