Fiskefartøyer skvises av nordlysturisme og hvalsafarier

Kystfiskeflåtens interesseorganisasjon – Fiskebåt – krever at fiskefartøyer ikke skal stenges ute fra blant annet Kaldfjorden i Tromsø.
pluss

I et kritisk brev til Nærings- og fiskeridepartementet vil administrerende direktør Audun Maråk og avdelingsleder i Tromsø, Espen Jacobsen, at en nylig innført forskriftsendring fjernes.