Etterlyser mer forskning på seismikk

Forsker Endre Grimsbø ved Havforskningsinstituttet mener man trenger mer kunnskap om effekten seismikk har på fisk.

FORSKNING: Endre Grimsbø ved Havforskningsinstituttet etterlyser med forskning på seismikk.  Foto: NTB scanpix

pluss

I dag opererer Havforskningsinstituttet med en skremmeavstad på 20 nautiske mil for seismikkskyting, da basert på resultatene fra Nordkappbankforsøket i 1992.