– Kan kvele sentrum

Da kollektivplanen 2016-2030 ble behandlet i byutviklingskomiteen, stemte Gunnar Pedersen (H) og Arnulf Kaspersen (Frp) mot flertallsvedtaket.

MOTSTANDER: Arnulf Kaspersen (Frp). 

pluss

– Det er ikke fordi vi er imot en kollektivsatsing og mye av planen kan man være enig i, men siden kollektivplanen er en del av større totalpakke, som blant annet inkluderer bompenger, stemte vi imot hele forslaget, sier Kaspersen som er varamedlem i komiteen.